Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Bukkyō tetsugaku no tokushitsu
Kawada Kumatarō
Title
(English)
Characteristics of Buddhist Philosophy
Kawada Kumatarō
1, no. 1 (July 1952): 39-48