Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Heian bunjin no Bukkyō shinkō: Shimada Tadaomi no baai
Nakao Masaki
Title
(English)
A Study of Heian Buddhism
Nakao Masaki
35, no. 1 (December 1986): 164-167