Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Gentō no gokon
Sasaki Yasumaro
Title
(English)
The Five Indriyas
Sasaki Yasumaro
17, no. 1 (December 1968): 128-129