Indogaku Bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

Title
(Romanization)
Dōgen zenji ga Kyōgaku no ichimen
Okada Gihō
Title
(English)
One Side of the Doctrine of Zen Master Dōgen
Okada Gihō
1, no. 1 (July 1952): 129-135